Oferta dla klientów indywidualnych

Zapewniamy pomoc prawną z dziedzin: prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego,  prawa bankowego, prawa odszkodowań.

W naszej ofercie mieści się:

  • sporządzanie opinii prawnych,
  • udzielanie porad prawnych (zarówno porad o charakterze profilaktycznym, jak i dotyczących już zaistniałych problemów),
  • pomoc prawna w rozstrzyganiu sporów na drodze pozasądowej
  • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
  • reprezentowanie klientów przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi, włącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • przygotowywanie pism, począwszy od etapu przesądowego (np. wezwań), poprzez pisma procesowe, w tym środki zaskarżenia (odwołania, apelacje, skargi, zażalenia itd.),
  • prowadzenie negocjacji, wystawianie opinii i przygotowanie projektów umów.

Zakres oferty: