o alimenty, o rozwód, o unieważnienie małżeństwa kościelnego. o separację, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, o kontakty z dzieckiem, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o zaspokajanie potrzeb rodziny, o ustalenie pochodzenia dziecka, o zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, o przysposobienie, pomoc prawna […]

Czytaj dalej