nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy  – doradztwo, a także prowadzenie  negocjacji, sporządzanie umów o zakazie konkurencji, wypadki przy pracy (m.in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników), legalizacja pracy i pobytu obywateli państw trzecich, prowadzenie spraw sądowych m.in.: o ustalenie istnienia stosunku pracy, o wynagrodzenie za pracę lub inne świadczenia, o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, o […]

Czytaj dalej