sporządzanie umów cywilnoprawnych, opiniowanie umów, negocjowanie warunków umowy, wydawanie opinii prawnych, pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu, prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe, pomoc prawna przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku, prowadzenie postępowań o dział spadku, dochodzenie […]

Czytaj dalej