obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości (w szczególności opiniowanie, prowadzenie negocjacji, sporządzanie umów, umów najmu, dzierżawy, projektów inwestycyjnych obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych, przemysłowych, magazynowych i innych, badanie stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie opinii dotyczących nabycia nieruchomości, w tym ocena ryzyka z tym związanego, prowadzenie spraw sądowych o stwierdzenie zasiedzenia, prowadzenie spraw sądowych o zniesienie współwłasności, prowadzenie […]

Czytaj dalej