identyfikacja potrzeb klienta (przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe) i dobór właściwych źródeł finansowania, przygotowanie oceny szans i możliwości klienta na pozytywne rozpatrzenie aplikacji. opracowanie biznesplanów, studium wykonalności i analiz finansowych, przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi wymaganymi załącznikami, kompletowanie niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie, pomoc w opracowaniu analiz i opinii jak: ocena wpływu na […]

Czytaj dalej