Prawo Rodzinne

 1. o alimenty,
 2. o rozwód,
 3. o unieważnienie małżeństwa kościelnego.
 4. o separację,
 5. o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,
 6. o kontakty z dzieckiem,
 7. o ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 8. o zaspokajanie potrzeb rodziny,
 9. o ustalenie pochodzenia dziecka,
 10. o zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
 11. o przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 12. o przysposobienie,
 13. pomoc prawna przy kształtowaniu umownych ustrojów majątkowych małżeńskich (sporządzanie projektów intercyz).