Prawo kanoniczne

PRAWO KANONICZNE/stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego.

Kancelaria jest jedną z niewielu w Polsce, która zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie problematyki prawa kanonicznego, w szczególności prowadzenia procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego, które w sposób potoczny określane są mianem unieważnienia małżeństwa lub rozwodu kościelnego.

Możliwość udziału adwokata kościelnego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest niezmiernie ważna ze względu na konieczność zabezpieczenia stronie prawa do obrony, a także pomocy w zrozumieniu meandrów samego procesu.

Profesjonalna pomoc prawna często okazuje się konieczna już na etapie przedprocesowym przy dokonywaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego, zakreśleniu podstawy prawnej w oparciu, o którą zostanie przeprowadzony proces, a także pomocy przy określeniu rodzaju wady zgody małżeńskiej, którą należy wskazać w skardze powodowej (piśmie wszczynającym proces przed sądem kościelnym).

Pełne zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdej sprawy jest wyrazem chęci niesienia pomocy i wsparcia wszystkich Państwa, którzy noszą się z zamiarem wytoczenia powództwa.

Należy mieć na uwadze, że od dnia 8 grudnia 2015 roku, po nowelizacji przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego, do stwierdzenia nieważności małżeństwa wystarczy już pozytywny wyrok sądu I instancji, który uprawnia strony do zawarcia nowego związku małżeńskiego.