Prawo Cywilne

  1. sporządzanie umów cywilnoprawnych, opiniowanie umów, negocjowanie warunków umowy,
  2. wydawanie opinii prawnych,
  3. pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu,
  4. prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe, pomoc prawna przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku, prowadzenie postępowań o dział spadku, dochodzenie zachowku oraz roszczeń zapisobierców,
  5. kwestionowanie ważności testamentu,
  6. postępowania o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, umowy dotyczące spadku,
  7. reprezentację przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym,
  8. reprezentację przed organami administracji, przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz innymi instytucjami,
  9. pomoc prawną w pozasądowym rozwiązywaniu sporów,
  10. przygotowywanie pism, zarówno na etapie przesądowym (np. wezwań), jak i pism procesowych, w tym środków zaskarżenia (apelacje, zażalenia, odwołania, skargi itd.).