Nieruchomości

 1. obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości (w szczególności opiniowanie, prowadzenie negocjacji, sporządzanie umów, umów najmu, dzierżawy, projektów inwestycyjnych obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych, przemysłowych, magazynowych i innych,
 2. badanie stanu prawnego nieruchomości,
 3. przygotowanie opinii dotyczących nabycia nieruchomości, w tym ocena ryzyka z tym związanego,
 4. prowadzenie spraw sądowych o stwierdzenie zasiedzenia,
 5. prowadzenie spraw sądowych o zniesienie współwłasności,
 6. prowadzenie spraw o ustanowienie służebności,
 7. prowadzenie spraw o eksmisję oraz o naruszenie posiadania,
 8. prowadzenie postępowań z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego (np. pozwolenie na budowę, uzyskanie warunków zabudowy itp.),
 9. ustalanie i odzyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości (reprywatyzacja),
 10. uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
 11. obsługa prawna cudzoziemców nabywających nieruchomości w Polsce,
 12. doradztwo prawne z zakresu podziału, scalania, zamiany, zrzekania się nieruchomości.