Dochodzenia odszkodowań

DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH, MAJĄTKOWYCH, MEDYCZNYCH, TURYSTYCZNYCH

 1. odszkodowania w wyniku błędów lekarskich,
 2. uzyskanie zadośćuczynienia za doznany w wypadku ból i cierpienie,
 3. uzyskanie odszkodowania za poniesione w związku z wypadkiem koszty leczenia, rehabilitacji,
 4. sfinansowanie kosztów leczenia za granicą, zakupu drogiego sprzętu medycznego,
 5. odszkodowanie za utracone w wyniku wypadku zarobki,
 6. uzyskanie renty z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów, utraty powodzenia na przyszłość,
 7. odszkodowania za skutki wypadku przy pracy,
 8. odszkodowanie za pogorszenie sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej,
 9. uzyskanie renty z tytułu utraty żywiciela rodziny,
 10. odszkodowanie za zniszczone mienie,
 11. odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony samochód,
 12. uzyskanie odszkodowanie, w przypadku gdy zakład ubezpieczeń niezasadnie obniża koszty naprawy, potrąca amortyzację części zamiennych, obniża odszkodowanie o wartość podatku VAT,
 13. odszkodowanie za utratę wartości handlowej samochodu,
 14. odszkodowania turystyczne, lotnicze.