Category: Alimenty na dzieci

Obowiązki i prawa matki wobec dziecka mieszkającego z ojcem: alimenty i wsparcie emocjonalne

Matka, będąc jednym z najważniejszych filarów wsparcia dla dziecka mieszkającego z ojcem, ma określone obowiązki alimentacyjne […]